• להתקשרות מהירה

דיני עבודה

במדינת ישראל, זכויות עובדים מעוגנות בחוקי מגן רבים, בצווי הרחבה, בהסכמים קיבוציים וכן בפסיקת בתי הדין לעבודה, שאינה קופאית על שמריה אלא, מתפתחת ונבנית ממקרה למקרה בהתאם לצרכי השעה ולתמורות בחברה, במשק ובשוק העבודה.


יחד עם זאת, למרבה הצער, במקרים לא מעטים, קיים פער ניכר בין הזכויות על הנייר לבין מימושן הלכה למעשה, אשר נוצר עקב הבדלי הכח בין העובד הזקוק למקור פרנסה יציב ובטוח ובין המעביד, אשר הינו בעל המאה והדיעה. עקב כך נגרמות לעובדים עוולות, קיפוח ופגיעה בזכויות, כמו פיטורין או השעיה שלא כדין, הלנת שכר ואי תשלומים שונים- דמי הבראה, שעות נוספות, אפליה פסולה, הרעה בתנאי עבודה ועוד.


למשרדנו ניסיון רב ומוכח בייצוג עובדים ומעבידים, בטיפול משפטי מיומן ומקצועי בתחום הרחב של דיני עבודה, בהגנה על זכויות הנובעות מיחסי עבודה. הסוגיות בתחום זה בהם עוסק המשרד הינן בטווח רחב ומקיף, החל מאירועים בשלב הקבלה לעבודה, דרך מהלך העבודה היום יומי לאורך זמן, וכלה בהליכים הקשורים בסיום יחסי עובד ומעביד.


הסוגיות בתחום כוללות הליכי התקשרות עם המעביד, הליכי שימוע, השעיה, התפטרות, פיטורים שלא כדין, צווי עשה, וצווי מניעה- למשל, לביטול פיטורין שלא כדין והשבה לעבודה, או השבת זכויות, תשלום שכר עבודה ומכלול התשלומים המגיעים לעובד, טיפול בהלנת שכר ופיצוי פיטורין, הרעת תנאים בעבודה, התעמרות, לשון הרע, אפליה והטרדה מינית חופשה שנתית זכויות עובדים בחילופי מעסיקים, זכויות נשים בהריון, בני נוער, עובדי חברות כח אדם פרילנסרים, פרישה ופנסיה.


בנוסף וכפועל יוצא מהפרת הזכויות, אנו מציגים בפני העובד את האפשרויות העומדות בפניו להגיש תביעה לפיצויים בנזיקין, על מעשים ומחדלים, לפי הדין או ההסכם. למשל- גרימת נזק פיזי או נפשי לעובד, בשל התנהלות כוחנית מצד המעביד או ממונה מטעמו, או בשל עומס יתר או לחץ בעבודה.