• להתקשרות מהירה

דיני נזיקין

המשפט – מערכת כללים מחייבת שחברה נתונה במקום נתון ובזמן נתון, בחרה לחיות לפיהם.הכללים משתנים ממקום למקום ועל פי הצרכים של החברה. משנקבע סט הכללים, ניתן להבחין בין סוגי המשפט. החלוקה הראשונה תהיה בין משפט פנימי ומשפט בינלאומי.

משפט פנימי – כל מה שחל בתוך המדינה

משפט בינלאומי – מע יחסים בין מדינות, הכללים שחלים מחוץ למדינה.


היחסים בין המדינות מושתתים בעיקר על הסכמים. הסכמים אלו נקראים אמנות. יש אמנות דו צדדיות ויש אמנות רב צדדיות. הסכמים אלה הם חלק מהמשפט הבינלאומי.

הסכם השלום עם ירדן הוא אמנה דו צדדית. אם ארה"ב הייתה צד בהסכם, זה היה הופך לאמנה תלת צדדית. האזרח אינו יכול לתבוע מדינה על שאינה מקיימת אמנה. האו"ם ובית הדין הבינלאומי הם היחידים בהם אפשר לתבוע מדינה.

המשפט הבינלאומי עוסק גם בתחומים נוספים כמו תקשורת, הובלה, תעופה וכדומה. דואר, למשל, הוא תחום שבו יש אמנה בינלאומית שכמעט כל העולם הוא צד בה. האמנה האומרת שאם קונים בול בארץ ושולחים מעטפה לטימבוקטו, הדוור בטימבוקטו צריך להעביר את הדואר למרות שאני קניתי את הבול בארץ ולא שילמתי דבר למדינת טימבוקטו. זהו הסכם בינלאומי שמכבד את הבול שנקנה במדינה אחרת.

אמנת התעופה: למדינה יש ריבונות על השטח שלה כולל מעל פני הקרקע. טיסה מעל שטח מדינה כלשהי דורשת אישור. אישורים אלה מוסדרים בעזרת הסכמים בינלאומיים.

אדם שעובד בשתי מדינות, עקרונית צריך לשלם מיסים בשתי המדינות אך קיימת אמנה למניעת כפל מס ולפיה הוא משלם את הגבוה מבין השתיים.